Så kan vi utveckla Sveriges offentliga platser

När ett torg upphör att vara en levande marknads- och mötesplats riskerar det snabbt att bli en otrygg offentlig yta. Den snabba stadsutvecklingen där behoven ständigt förändras, kräver att vi tänker nytt kring parker, stadskärnor och andra offentliga platser.

Vi måste tänka helhet och behov när vi utvecklar våra offentliga platser. Ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, inklusive tillgänglighet och trygghet, måste vägas in.
Maria Brogren Chef för hållbarhet och innovation på WSP