Plats

  • Malmö, Sverige

Uppdragsgivare

  • Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Projektstatus

  • 2017 - Pågående