Inventering och flytt av stormusslor vid Ekerö

WSP har genomfört en bottenfaunainventering och flytt av rödlistad stormussla, för att bland annat möjliggöra en ombyggnation i kanalen vid Tappsund, Ekerö.

Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • Ekerö kommun och Närlunda schakt & transport AB

Projektstatus

  • Avslutat
Dykare flyttar på mussla