Vegetationsinventering och naturvärdesbedömning av grunda vikar på Gotland

Heltäckande kartering av naturvärden i 9 vikar med hjälp av inventering och flygbildstolkning.

Plats

  • Gotland

Uppdragsgivare

  • Länsstyrelsen i Gotlands län

Projektstatus

  • Augusti 2022
Karta med Mosiac klassning av naturvärden i Ängmansvik

Karta med Mosiac-klassning av naturvärden i Ängmansvik.

Två WSP-bilar med akvatiska farkoster på takräckena, vid den gotländska kusten

Två WSP-bilar med akvatiska farkoster på takräckena, vid den gotländska kusten.

Drönarbild på två aluminiumbåtar som inventerar vegetation

Drönarbild på två aluminiumbåtar som inventerar vegetation.

Exempel på blandad vegetation under vattnet, borstnate, axslinga och blåstång syns

Exempel på blandad vegetation under vattnet, borstnate, axslinga och blåstång syns.