Eltransporter Stockholm 2030

Sveriges regering och riksdag har som mål att utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska med minst 70 % till 2030. Ellevio, Scania, Vattenfall och Volkswagen har gett WSP i uppdrag att ta fram en handlingsplan som visar på hur klimatutsläppen i städer kan minskas drastiskt. Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Ellevio, Scania, Vattenfall och Volkswagen

Projektstatus

  • Klart

Handlingsplanen visar hur det är möjligt att nå de nationella målen och vilka åtgärder som behövs att få helt elektrifierade transporter till år 2030 i en stad som Stockholm. Arbetet med att ta fram planen genomfördes genom kvalitativa metoder; litteraturstudie, omvärldsstudie samt kartläggning av befintlig kunskap och åtgärder, politiska och andra, samt kartläggning och framskrivning av möjliga vägar och tekniska framsteg och andra möjliga transporttjänster.