Broar

WSP erbjuder en komplett uppsättning tjänster som tillgodoser alla ekonomiska och estetiska behov. Alla våra tjänster baseras på vår erfarenhet av att designa, bygga, underhålla och leda tusentals broprojekt.


Ända sedan den moderna civilisationens början har broar utgjort både ikoniska byggnadsverk och viktiga transportvägar som hjälpt till att krympa avstånd och föra människor närmare varandra. Brokonstruktionerna har utvecklats parallellt med människans ökande krav, från de första broarna som byggdes med naturmaterial fram till nutidens ingenjörsteknik och utvecklingen av nya byggmaterial. 

Dagens broar har blivit livsviktiga artärer för större städer, och transportmyndigheternas stora utmaning är att optimera flödet av varor och människor. Broar kan vara avgörande för den sociala och ekonomiska utvecklingen. Utmaningarna kan handla om att säkerställa funktionen hos åldrande strukturer till att planera, finansiera och konstruera moderna ersättningsbroar som förbättrar tillgängligheten. 

WSPs expertis omfattar alla typer av broar, från viadukter och trafikplatser till järnvägs- och gångbroar, och till och med viltövergångar. Vi har erfarenhet av att designa, bygga, underhålla och leda tusentals broprojekt och kan erbjuda en komplett uppsättning tjänster som tillgodoser alla ekonomiska och estetiska behov.

Global ledare inom brokonstruktioner 

Alla broar kräver en optimal konstruktion för att klara vind, jordbävningar och andra yttre krafter. Nya material, ny utrustning och nya byggnadsmetoder har gjort det möjligt att korsa stora avstånd på säkrare sätt, samtidigt som miljöpåverkan minimeras. För att skapa robusta och hållbara strukturer arbetar våra broexperter med de senaste designverktygen, bland andra BIM och 3D-analys, samt modelleringssystem.

Många av WSPs projekt inkluderar prisbelönta signaturbroar, bland andra Finneviksbron i Finland, Redhayes Bridge i Storbritannien, George C. King Bridge i Kanada, Ekensbergsbron i Sverige, Tran Thi Ly-bron i Vietnam och den nya Woodrow Wilson Bridge i USA. Vi vet att alla broar är unika och kräver en god förståelse för lokal geologi, hydrologi och vind. Utvecklingen av pålitlig datorprogramvara för att förutsäga beteenden i strukturen, både under och efter uppförandet, har hjälpt till att bana väg för högre, längre och mer hållbara broar.

Broar är lokala 

Vi tittar på varje situation med nya ögon och tar hänsyn till lokala särdrag, den ekonomiska verkligheten och syftet med bron för att hitta den bästa lösningen. Våra experter har arbetat med alla typer av broar, från balkbroar och fackverkskonstruktioner till snedkabelbroar, och de behärskar alla byggnadsmetoder. I Indien deltog vi i arbetet med Chenab-bron, världens högsta järnvägsbro med den längsta spannvidden helt i stål. I Finland hjälpte våra experter till i bygget av Kronbron, en av de längsta broarna i världen som endast är avsedd för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Innovativa lösningar behövs också vid brohantering. ”Vi tar hjälp av specialmaterial, ny teknik och nya verktyg”, säger Tom Cooper, teknisk direktör för Complex Bridge Group i USA. Det kan handla om drönare för broinspektioner, sensorer för datainsamling och 3D-program i designprocessen.

Förvaltning, inspektion och underhåll av broar 

Infrastrukturansvariga myndigheter och industrier som äger vägar står inför stora utmaningar när åldrande broar behöver ses över. Våra broexperter hjälper till att utveckla kostnadseffektiva metoder att klara kraven på allt längre hållbarhet. På WSP kan vi dra nytta av den internationella erfarenheten hos våra broteam för att hjälpa kunderna att se projektets hela livslängd, från genomförbarhetsstadiet och framåt. Våra team erbjuder kompetens inom områden som lagstadgade godkännanden och planering, kulturarvsskydd, byggnadsmetoder och ekonomi, fundament och material med mera.