Tunnlar

WSP är en av de globala aktörer som har längst och bredast erfarenhet av tunnelbyggnationer. Vi har byggt tunnlar för transporter, vatten och annan samhällsservice, liksom olika anläggningar under jord, under både mjuka och hårda markförhållanden. 


Tunnlar effektiviserar transportnätverken genom att länka samman nationer, förena samhällen och minska restiden. Vatten- och avloppstunnlar är en förutsättning för modern hygien- och sanitetsstandard. Tunnlar för samhällsservice ingår i nätverken för el, telefon, internet och gasledningar som bidrar till att våra samhällen fungerar. Underjordiska utrymmen används inom kollektivtrafiken, för energireserver och för forskningsändamål. Tunneldesign och -konstruktion med innovativa lösningar kräver många olika typer av tekniska färdigheter.

Genom att samla alla nödvändiga kompetensområden under samma tak har WSP blivit världsledande inom planering, design, ombyggnad och konstruktion av tunnlar. Vi kan erbjuda djupgående expertkunnande under hela projektet, från genomförbarhetsstudier, brand- och riskteknik och ventilationssystem till underhåll.

Vi har praktisk erfarenhet av alla typer av tunnlar – i berg, i jord, cut-and-cover, undervattenstunnlar, micro/schaktfri teknik och NATM-metoden (New Austrian Tunneling Method). Våra ingenjörer har arbetat med en mängd olika undermarksprojekt runt om i världen, från vägtunnlar och tunnelbanestationer till underjordiska kärnavfallsanläggningar och vattentransportsystem. 

I alla projekt bildar WSP team som tar fram kreativa lösningar genom dialog och som har förmåga att se bortom det uppenbara när det gäller optimering av kostnader och värden. Vi samarbetar nära våra partners och strävar efter att leverera bästa möjliga resultat under hela projektets gång. Vi åstadkommer detta genom att använda innovativa, praktiska lösningar där vi tar vara på våra lärdomar från tidigare stora projekt. Resultatet är design i toppklass och branschledande expertis.

Kompletta livscykeltjänster 

Vi erbjuder omfattande tjänster för alla delar av tunnel- och underjordsprojekt, till exempel tunneldesign, markförbättring, stödstrukturer, instrumentering och övervakning, tunnelsystem och säkerhetsaspekter som ventilation och brandlösningar. Vi kan ge stöd under hela projektets gång, från genomförbarhetsstudier och design till projektering, testning och idrifttagning. Vi arbetar även med bedömningar, renoveringar, ombyggnationer och uppgraderingar av tunnlar och tunnelbanestationer. 
Tunnelarbetet börjar med en markbedömning, eftersom noggranna undersökningar är bästa sättet att förhindra överraskningar och förseningar längre fram. Våra geotekniska experter har många års teoretisk och praktisk erfarenhet, och vi utökar kontinuerligt vårt kunnande när det gäller marksammansättning och dess betydelse för underjordsarbeten. Resultatet är en oöverträffad spetskompetens i hur man bygger underjordiska anläggningar utan att störa befintliga byggnader och hur man säkerställer att arbetet inte påverkar omgivningen.

Teknikdriven design 

Våra designteam arbetar med den senaste tekniken, bland annat med numerisk modellering av interaktionen mellan mark och byggstrukturer, BIM och VDC. Vi kan alltså testa lösningar i den virtuella verkligheten, vilket gör det möjligt att åtgärda problem innan marken rörs. Det minskar risken för eventuella överraskningar under arbetet som kan orsaka förseningar, extra kostnader eller skador på omgivande strukturer.

Vår breda kompetens inom tunnelsäkerhet, byggnadsverk, järnväg och vägar innebär att vi kan betrakta ett tunnelprojekt ur alla perspektiv, och det ger oss en övergripande bild av designen och konstruktionen.