Ekonomiska styrmedel för ökad utvinning från gruvavfall

Gruvnäringen i Sverige står årligen för cirka 110 miljoner ton avfall. Ett avfall som det, med hjälp av rätt teknik och investeringar, skulle gå att utvinna värdefulla metaller och mineraler ifrån. 

Ficre Zehaie
Senior Environmenal Economics Advisor