Framtidens bro odlas fram i havet

Framtidens broar kan vara billigare att bygga och dessutom kan de stå för sin egen energiförsörjning. Det menar Stefan Uppenberg och Daniel Ekström som arbetar på WSP. Med biobetong kan bron växa av sig själv och med rätt konstruktion kan den användas till fler saker än bara själva förbindelsen.

Transformativ helhetslösning för nollutsläpp

reducering av koldioxid från atmosfären
304 000 ton 304 000 ton
vindturbiner för egenförsörjning av el
1000-tals 1000-tals
Olika transportsätt som tåg och bil samt solceller utanpå bron

Illustration: Naturvårdsverket

Modell av hur en påväxt av cement sker över tid.

Illustration: Naturvårdsverket