Kollektivtrafiken bidrar till minskade sjukvårdskostnader

Genom att minska antalet omkomna och skadade i trafiken, bidra till människors vardagsmotion och minska utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar, minskar kollektivtrafiken regionernas hälso- och sjukvårdskostnader.


Skribent

Karin Brundell-Freij
Expert Transportsystem och stadsutveckling
Sverige