Morgondagens fjärrvärmesystem – fullt integrerade energisystem?

Svante Monie, energikonsult på WSP, doktorerade nyligen vid Uppsala universitet inom Teknisk fysik med inriktning mot byggd miljö. Under avhandlingsarbetet studerades hur samordningen av el- och värmeproduktion i Sveriges fjärrvärmesystem kan bidra med tjänster som stärker elnätet, höjer energisäkerheten, och främjar biodiversiteten. 
Relaterade teman och taggar