Resultatet från återvinning av litiumjonbatterier – resurs eller rest?

Som ett resultat av en ökad användning av batterier krävs nya återvinningsmetoder. Dessa inkluderar flera steg och olika kemiska processer som utmynnar i en större andel återvunnet material, men med en okänd miljöpåverkan i stort. I ett examensarbete som undersökte utsläpp av PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) från batteriåtervinning stod det klart att detta är ett outforskat problem inom industrin som måste studeras vidare, speciellt med tanke på kommande strikta PFAS-regleringar från EU.

Livscykel för litiumjonbatterier samt relevanta miljöaspekter för återvinning av dessa.

Figur 1. Livscykel för litiumjonbatterier samt relevanta miljöaspekter för återvinning av dessa, vilka undersöktes i examensarbetet.