Socialt hållbar stadsutveckling är mer än levande bottenvåningar

Kunskapen kring vad social hållbarhet är och hur den kan främjas i stadsutvecklingen flyttas ständigt framåt. För att få en uppdaterad bild av vad kommuner ser som det viktigaste för stadsbyggnadsbranschen att leverera har WSP gjort flera kartläggningar av nyligen genomförda markanvisningstävlingar - ett starkt verktyg kommuner har för att styra utvecklingen vid försäljning av mark. 

WSP drar flera slutsatser, där den största handlar om att det ofta saknas en anpassning till platsens behov och förutsättningar.
Levande bottenvåningar är definitivt ett verktyg för att skapa mer trygghet och möten mellan människor, men det är också ett svårt verktyg eftersom det inte finns behov eller marknad på alla platser för verksamheter som kan ge liv åt bottenvåningarna.
Helena Klintström Ansvarig Hållbar stadsutveckling

Skribent

Helena Klintström
Ansvarig Hållbar stadsutveckling
Sverige