Världsvattendagen 2023: Vad är vatten för dig?

Vattnet brukar beskrivas som vårt viktigaste livsmedel, men det har en mängd olika användningsområden. För att uppmärksamma Världsvattendagen berättar några av våra medarbetare, som dagligen arbetar med vatten på olika sätt, vad vatten är för dem.
Annica Gammeltoft

Annica Gammeltoft, akvatisk ekolog. Jobbar med bland annat påverkansanalys och skyddsåtgärder för vattennaturmiljöer inom miljöprövning och övergripande planeringsarbete för att uppnå olika miljömål för vattenmiljöer.
Rickard Henriksson

Rickard Henriksson, fuktsakkunnig. Jobbar med bland annat med skadeutredningar och att förebygga fuktskador i byggnader.
Anna Dahlman Petri

Anna Dahlman Petri, strategisk  rådgivare inom bland annat infrastruktur
Carolina Cantone

Carolina Cantone, hydrolog. Jobbar med bland annat skyfalls- och översvämningsmodellering. 
Anders Häggkvist

Anders Häggkvist, expert på ledningsnät och anläggningar