Våra samhällsutmaningar kräver långsiktiga lösningar

I vår tid när vi gjort jordklotet litet och uppfattar världen som åtkomlig och förståelig, tror vi oss utgå från en helhet när vi fattar beslut. I många viktiga frågor agerar vi dock tyvärr tvärtom. 
 

Protokollet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål. Så pass att Uppsala kommun blev globala vinnare 2018, i WWF:s internationella stadsutmaning One Planet City Challenge, där 132 städer från hela världen deltog.