Närmare hälften av Sveriges befolkning riskerar att på sikt stå utanför en framtidssäker dricksvattenförsörjning. Anledningen är ändrade förutsättningar för grundvattenbildning och grundvattentillgång, till följd av ett torrare och varmare klimat. På uppdrag av Nybro Energi har WSP undersökt hur kommunens tillgång till grundvatten kan komma att påverkas av framtidens klimat.


Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • Nybro Energi

Projektstatus

  • Avslutat