Fastighetssystem - PASSAD

Integrering  av tekniska system med administrativa system är något som sker allt oftare. Fördelarna är många och uppenbara; Dubbelarbete undviks och kvaliteten höjs avsevärt genom att information automatiskt överförs mellan systemen. Nyckelutlåning

Nyckelutlåning

Passad har en modul för effektivt hantering av nyckellån. Varje nyckelknippa förses med en tagg som identifierar nyckelknippan vid utlån och återlämning. Behörigheter kan läggas på taggen för att komma åt olika utrymmen. Begränsning av företag och personer som får låna nycklar under specifika tidsperioder sätts enkelt upp i Passad.

Passagesystem.

Passagesystem

Passad hämtar information i fastighetssystemet och sköter synkronisering mellan olika passagesystem. Inmatning av uppgifter sker bara en gång oavsett antal system. Kort eller taggar för passage läses bara in en gång i Passad och registreras sedan automatiskt i underliggande passagesystem när behörighet till dessa tilldelas. Alla de vanligaste administrativa funktionerna, plus en hel del mer avancerade funktioner, för passagesystem sköts direkt i Passads intuitiva användargränssnitt. Kommunikation med underliggande passagesystem sker på det sätt som rekommenderas av respektive passagesystemleverantör. Finns ett öppet integrationsgränssnitt så kan Passad hantera detta system.

Bokning

Bokning

Det finns en oberoende bokningsplattform som tillval. Bokningsplattformen kommunicerar, liksom övriga Passad, med system från flera leverantörer men ger ett anpassningsbart och leverantörsoberoende grafiskt gränssnitt. Gränssnittet är en webbsida som till exempel kan anpassas grafiskt till er portal för era hyresgäster. Plattformen har stöd för att lägga till flera språk.

grf-Porttelefon

Porttelefon

Se till att rätt namn och anknytning/telefonnummer alltid finns i fastigheternas porttelefoner. Passad synkroniserar informationen i fastighetssystemet med displayer i porttelefoner och porttelefonsystemets nummerregister. Inmatningen sker på ett ställe, och porttelefonen uppdateras automatiskt – exempelvis i samband med att en ny hyresgäst flyttar in.

Informationstavla

Informationsskärmar

Systemet kan även hantera era elektroniska informationstavlor. Passad uppdaterar informationen om hyresgäster och lägenhetsnummer automatiskt från fastighetssystemet. Annan information som ska publiceras på informationstavlorna kan också läggas in via Passad.