WSP är en av Sveriges ledande leverantörer av kunskapstjänster kopplade till samhällets utveckling, både på lokal, regional och nationell nivå. Senast utgivna publikationer

Hissad EU-flagga vajar på stång framför byggnad.

maj 2021

Allt du behöver veta om EUs taxonomi för hållbara investeringar

Sverige
Rapport
Kraftledning som går genom en skog och ut på ett fäl

april 2021

Hinder för elektrifiering

Sverige
Rapport
thn-nya-resvanor

april 2021 | 3 minuter

Nya resvanor i pandemins spår

Sverige
Reportage
thn-framtidens-kollektivtrafik

april 2021

Framtidens kollektivtrafik formas nu

Sverige
Nyheter