WSP är en av Sveriges ledande leverantörer av kunskapstjänster kopplade till samhällets utveckling, både på lokal, regional och nationell nivå. 

Vi kombinerar faktabaserade utredningar och analyser med skarp och kvalificerad rådgivning till myndigheter, kommuner, organisationer och företag som arbetar med komplexa frågeställningar i samhällsutvecklingens tidiga skeden. Att förstå, identifiera och hantera risker och möjligheter är kärnan i allt vi gör.

Välkommen att ta del av WSPs kunskaper och insikter från våra experter världen över i våra rapporter och reportage nedan. 
Utforska våra teman

Klimatförändringar

Hur kommer olika projekt, infrastrukturen och samhället i stort att klara av högre temperaturer, stigande havsnivåer och fler och extremare oväder? Klimatet förändras och våra byggda miljöer möter nya förutsättningar och utsätts för allt större påfrestningar.

Korsande vägar med mycket trafik

Mobilitet

Att kunna förflytta oss är ett viktigt behov i det moderna livet, allt från arbetspendling till långväga resor. Våra experter bjuder på sina perspektiv på möjligheter och utmaningar, inte bara i frågan om transport utan också hur det påverkar miljö och våra samhällen.

Människor som är på väg till sina dagliga sysslor såsom jobb, skolor med mera.

Platser

Platser är där vi arbetar, bor, handlar, reser och har kul; städer, skogar, stränder och berg. WSPs experter ger sin syn på hur vi kan göra det mesta av alla de platser som berör oss i det dagliga livet.

En person som står på en bergstopp och blickar ut över det orörda landskapet.

Hållbarhet

Hur kan vi utforma ett samhälle som möter både dagens behov och kraven från en okänd framtid? Upptäck vårt teams tankar om hållbarhet och hur vi inkluderar det i vårt arbete.

Resurser

Hur vi genererar, distribuerar och använder energi effektivt och utsläppsfritt nu och i framtiden är en av vår tids viktigaste frågor. Även användningen av resurser och material är en viktig framtidsfråga. Våra experter ger sin syn av hur en utveckling mot mer cirkulära material- och produktflöden är en central del av klimatomställningen.

Människor som rör sig åt olika håll i olika takt.

Samhälle

Kan vi bidra till blomstrande samhällen i en värld som vi inte har kontroll över? Det är vad vi strävar efter, varje dag. Här delar våra experter med sig av sina perspektiv på hur vi kan utforma samhällen där vänner, familj och grannar trivs, nu och i framtiden.

Drönare är ett av de verktyg som används i och underlättar konsulternas arbete.

Teknik

Teknisk utveckling är kanske den starkaste faktorn till förändring idag. Teknik är en del av varje aspekt av våra liv. Upptäck nya perspektiv och innovationer tillsammans med våra experter.