WSP är en av Sveriges ledande leverantörer av kunskapstjänster kopplade till samhällets utveckling, både på lokal, regional och nationell nivå. 

Vi kombinerar faktabaserade utredningar och analyser med skarp och kvalificerad rådgivning till myndigheter, kommuner, organisationer och företag som arbetar med komplexa frågeställningar i samhällsutvecklingens tidiga skeden. Att förstå, identifiera och hantera risker och möjligheter är kärnan i allt vi gör.

Välkommen att ta del av WSPs kunskaper och insikter från våra experter världen över i våra rapporter och reportage nedan.