WSP är en av Sveriges ledande leverantörer av kunskapstjänster kopplade till samhällets utveckling, både på lokal, regional och nationell nivå. Senast utgivna publikationer

Sträckningen gula linjen med stationerna Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden i genomskärning.

januari 2021 | 3,5 minuter

Historisk utbyggnad under mark

Sverige
Reportage
Ensam kvinna blickar ut över stor stad.

januari 2021 | 4 minuter

Ensam i en sjuk värld

Sverige
Reportage
Kvinna i tomt shoppingcentrum.

januari 2021 | 3 minuter

Nya spelregler i en föränderlig värld

Sverige
Reportage
Flicka tvättar händer under rinnande vattenkran.

januari 2021 | 3,5 minuter

Effekterna av underhållsskulden blir allt tydligare

Sverige
Reportage
Äldre herre med cykel sitter på bänk i park.

januari 2021 | 3,5 minuter

Ökat fokus på hållbar stadsutveckling

Sverige
Reportage
Bussar vid folktom busstation.

januari 2021 | 2,5 minuter

Finansiering av transportsystemet het fråga 2021

Sverige
Reportage
Våra publikationer