Vy över cirkulationsplats där en konfliktsituation uppstått mellan två bilar.

Ny utformning av cirkulationsplatser där centrifuger mellan körfälten är inkluderade.
Relaterade teman och taggar