Citybanan i Stockholm

Citybanan mitt i centrala Stockholm är en dubbelspårig järnväg med två nya stationer i en ca sex kilometer lång tunnel mellan Stockholms södra och Tomteboda. Det är ett av WSPs största projekt någonsin och flera enheter inom WSP är engagerade i projektet.Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Trafikverket

Projektstatus

  • Citybanan blev klar 2017

 För att förbättra tågtrafiken och öka kapaciteten har de lokala pendeltågen fått en egen sträcka genom Stockholm. Citybanan har också två nya underjordiska stationer; Stockholm City och Odenplan. Bygget startade i januari 2009 och invigningen skedde i juni 2017.

WSP fick uppdraget av Trafikverket att projektera spår och VA för hela den nya tunneln samt berg, geoteknik och konstbyggnader för den norra halvan. Att bygga en ny järnvägstunnel 10 – 40 meter under markytan mitt i en tät storstadsbebyggelse är ett mycket komplext och riskfyllt arbete.

Tunnelns längd
6 km 6 km
Tunnelns djup
40 m 40 m
Antal tåg per timme
48 48

De bergmekaniska beräkningarna är de mest komplicerade som någonsin gjorts i Sverige. Den nya tunneln korsar befintlig tunnelbana på två ställen och för att kunna spränga i dessa tunnlar måste tunnelbanespåren lyftas undan. WSP tog bland annat fram ett koncept på nya prefabricerade broar som bar trafiken under byggnadstiden.

På många ställen korsar den nya tunneln ledningstunnlar med anläggningar för trafik, elförsörjning, vatten, avlopp, tele och energi. För att utföra arbetena krävdes arbetstunnlar för att frakta material och transportera bort massorna från sprängningarna i berget. 

De allra senaste BIM-verktygen användes för de geotekniska modellerna som är de mest komplexa som någonsin använts i Sverige.

WSP svarade också för bygghandlingar och förfrågningsunderlag för den nya Station City och tunnlarna från Station Odenplan till södra Riddarholmskajen. Detta var den mest omfattande och den mest komplexa delen av Citybanan och en av de största utmaningarna i WSPs historia.