Kraftvärmeverket Lejonpannan i Linköping

Precis intill E4:an utanför Linköping ligger Gärstadverket, en anläggning som kompletterats med ett nybyggt kraftvärmeverk som kallas Lejonpannan. Plats

  • Linköping

Uppdragsgivare

  • PEAB

Projektstatus

  • Klart

Arkitekt

  • Winell & Jern Arkitekter

Lejonpannan ska ge energi och värme åt Linköpingsborna. Den kan producera 510 GWh energi vilket motsvarar årsbehovet hos ca 25 000 villor. Elproduktionen är på 137 GWh/år.
Den nya anläggningen eldas med avfall av olika slag. Den har en kapacitet på ca 230 000 ton avfall per år. Hälften av bränslet kommer från Sverige och hälften importeras från utlandet bland annat från Norge och Storbritannien.

Peab var totalentreprenör för bygget och anlitade WSP som byggprojektör. Det var ett omfattande uppdrag som krävde mycket samarbete. All projektering skedde i 3D vilket bidrog till att man minimerade fel och krockar i bygget. Säkerheten och att hålla tidplanen var stora utmaningar i projektet. Under den mest intensiva byggperioden var över 300 personer igång på byggarbetsplatsen samtidigt.

Lejonpannan var ett stort samarbetsuppdrag inom WSP. Konsulter från Norrköping, Linköping, Borlänge, Stockholm och Skellefteå har deltagit och uppdragen handlade bland annat om konstruktion, byggledning, Brand & Risk och bergteknik.

Hela byggnaden är uppförd av rutnätsstål och glas. Arkitekt var Winell & Jern Arkitekter.

 

 
Antal villors årliga energibehov
25 000 25 000
ton avfall per år som eldas
230 000 230 000
Antal ton minskade utsläpp av CO2 per år
97 000 97 000