Slussens bussterminal

En föråldrad struktur ersätts med ett toppmodernt trafiknav.Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Stockholms stad Exploateringskontoret

Projektstatus

  • Pågår sedan 2012, beräknas slutföras 2023
Patrik Vännström, WSP
betong
12,000 m³ 12,000 m³
Utschaktning berg
300,000 m³ 300,000 m³
Tunnelns höjd
12 m 12 m
Nya Slussen blir effektiv och modern