Väsjön: Urban utveckling i Sollentuna

WSP är generalkonsult för stadsutvecklingsprojektet Väsjön, en ny stadsdel som växer fram i Sollentuna utanför Stockholm. Hållbarhet är i fokus och här ska det bland annat rymmas 4 400 bostäder, skola, förskolor, parkstråk, torg, kajer, idrottsanläggningar, linbana och skidbacke.Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Sollentuna kommun

Projektstatus

  • Pågående
img-vasjon

Visionsbild samt toppbild: Sollentuna kommun, Dinell-Johansson.