Väsjön: Urban utveckling i Sollentuna

WSP är generalkonsult för stadsutvecklingsprojektet Väsjön, en ny stadsdel som växer fram i Sollentuna utanför Stockholm. Hållbarhet är i fokus och här ska det bland annat rymmas 4 400 bostäder, skola, förskolor, parkstråk, torg, kajer, idrottsanläggningar, linbana och skidbacke.Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Sollentuna kommun

Projektstatus

  • Pågående

WSP har varit med genom alla skeden i projektet; planering, projektering och genomförande. WSP har bland annat tagit fram övergripande styrande dokument som barnkonsekvensutredning, gestaltningsprogram, program för belysning, gjort dagvattenstudier med skyfallsberäkningar och riskanalys för linbana i delprojekt.

Sollentuna kommun har en hög ambitionsnivå och vill uppnå hållbarhet inom alla aspekter, inte minst socialt. Husen i Väsjön kommer att vara mycket varierande – flerbostadshus, stadsradhus och villor innebär tillsammans cirka 3 800 hem i en småskalig, naturnära stadsmiljö. Närheten till slalombacken i området gör att hela miljön får lite ”skidortsprägel”. Dessutom planeras en linbana med täta avgångar mellan Väsjö torg och Häggviks pendeltågsstation.

img-vasjon

Visionsbild samt toppbild: Sollentuna kommun, Dinell-Johansson. 

Miljö och friluftsliv har stort fokus i projektet. Till exempel får inte den lilla sjön som området är uppkallat efter, tillföras några som helst föroreningar. Den ska bevaras som en levande fågelsjö som tillgängliggörs och utvecklas med spänger och fågeltorn. Man planerar även för ett stort park- och sportfält i anslutning till skidbacken med utrymme för både spontanidrott och organiserad idrottsverksamhet.

En stor utmaning i Väsjön handlar om de geologiska förutsättningarna. Marken består till stora delar av gammal sjöbotten med lera där nybyggnation måste uppföras på påldäck. Det innebär i sin tur att man måste hitta nya kreativa lösningar för att hantera och rena dagvattnet i öppna gatustråk.

2026 beräknas Väsjöområdet vara helt klart. Innan dess sker inflyttningar i olika etapper.

Läs mer om det blågröna stråket som skapats mitt i stadsdelen.