Blågröna stråket i Sollentuna – ekologiskt park- och naturstråk för djur och människor

I området kring Väsjön i Sollentuna är det tänkt att en ny hållbar stadsdel ska växa fram. Mitt i stadsdelen har ett blågrönt stråk mellan Rösjöskogens och Törnskogens naturreservat skapats. Genom att binda samman naturreservaten ges möjlighet att bibehålla ekologiska värden och spridningssamband för groddjur, fåglar och växter genom bebyggelsen och mellan reservaten. Det mångfunktionella stråket som innehåller både bevarad och nyskapad natur kommer tillhandahålla många olika ekosystemtjänster.Plats

  • Stockholm

Projektstatus

  • Klart
Blågröna stråket i Sollentuna – ekologiskt park- och naturstråk för djur och människor.