WSP projekterar översvämningsskydd för Hamnbanan i Göteborg

WSP utför tillsammans med Skanska en totalentreprenad för projekt Hamnbanan i Göteborg. Uppdraget innebär en detaljprojektering och involverar hela 19 teknikområden. Järnvägslänken för godstransporter till och från Göteborgs hamn har hittills varit enkelspårig. 

Foto: Per-Erik Adamsson.


Plats

  • Göteborg

För att klara av det ökade behovet av godstransporter på järnväg ska delar av banan byggas ut till dubbelspår. Projektet är uppdelat i tre etapper. I den tredje och sista etappen Eriksberg-Pölsebo projekterar WSP tillsammans med Skanska 1,9 km dubbelspår varav 1,1 km i tunnel.  

En av de största utmaningarna i hela projektet är att avleda vatten från en stor del av Hisingen och därmed också förhindra att grundvattnet döms upp bakom betongtunneln. 

Nikita Matveev på WSP-kontoret i Göteborg berättar att man gör omfattande modelleringar beräknade på 100-årsregn för att framtidssäkra befintliga byggnader och järnvägen mot översvämningar.  

Cirka 65 procent av Sveriges containertransporter går via Göteborgs hamn. Utbyggnaden av Hamnbanan innebär ökad kapacitet för godstransporter och mindre trafikstörningar. När allt fler containrar kan lastas på tåg räknar man också med 90 procent lägre utsläpp. Projektet är medfinansierat av EU. 

WSPs uppdrag för Hamnbanan är multidisciplinärt och involverar konsulter från Göteborg, Malmö, Varberg, Örebro och Karlstad samt CRC-resurser från WSPs kontor utomlands. 

För mer information, kontakta Nikita Matveev, 010-722 11 78, [email protected].