Med WSPs hjälp blev Bolmentunneln ett riksintresse

Redan i början av 60-talet insåg beslutsfattare i västra Skåne att det skulle bli svårt att klara dricksvattenförsörjningen för den växande befolkningen. Fem kommuner gick samman och bildade Sydvatten AB och planeringen för att leda vatten från sjön Bolmen i Småland till invånarna i västra Skåne kunde därmed sätta fart. 1987 invigdes den åtta mil långa Bolmentunneln. 

Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • Sydvatten AB

Projektstatus

  • Klart
vatten som strömmar genom tunneln
1500 l/s 1500 l/s
Längd på tunneln
8 mil 8 mil