Att flytta en sjö: Så löser vi vattenbristen

Torka och lokalt låga grundvattennivåer till trots så råder ingen vattenbrist i Sverige. Problemet är att vattnet vi har inte finns där vattnet behövs.

Om kommunerna vill säkra vattenförsörjningen i framtiden så måste de bli bättre på samarbete och att förflytta vatten över stora avstånd.
Maria Brogren chef hållbarhet och innovation, WSP
Torrperioder innebär stora utmaningar för såväl jord- som skogsbruk, trots att det generellt inte är någon brist på vatten i Sverige.
Maria Brogren chef hållbarhet och innovation, WSP
Helikopter försöker släcka skogsbrand.

Regn forsars ner för hustak

Att ha öppna diken, dammar och kanaler i städerna är också bra för människan då vatten som avdunstar kyler luften under de varma torrperioder vi har framför oss.
Thomas Johansson vatteningenjör, WSP
Det som inte blir dricksvatten har en betydligt högre salthalt och släpps ut i närmiljön vilket på sikt kan förändra ekosystemet på samma sätt som kylvatten från våra kärnkraftverk har påverkat sin närmiljö.
Maria Brogren. chef hållbarhet och innovation, WSP
Nya VA-rör grävs ner