Sjöfart

WSPs sjöfartsspecialister arbetar med planering, utformning och konstruktion av hamnanläggningar, marin infrastruktur och kustnära anläggningar och utnyttjar den senaste tekniken för att erbjuda framtidssäkrade lösningar.


Sjötransporter är ryggraden i den internationella handeln och därför vitala för den globala ekonomin. Idag transporteras 70 % av alla varor sjövägen och passerar hamnar innan de överförs till ett annat transportmedel.

Dominansen för global vattenburen handel, kombinerad med tillväxten inom kryssnings- och färjebranschen och ökade investeringar i kommersiella strandområdes- och energiprojekt, visar varför den moderna sjöfartssektorn är en viktig drivkraft för lokal och global ekonomisk tillväxt. Utmaningarna är stora med mer trafik, större fartyg och ökad integration av olika transportmedel i en tid av klimatförändringar och nya förordningar.

WSPs sjöfartsspecialister arbetar med planering, utformning och konstruktion av hamnanläggningar, marin infrastruktur och kustnära anläggningar. Vi levererar innovativa, värdeinriktade resultat som drar fördel av flera decenniers erfarenhet och en grundlig förståelse av de utmaningar och risker som förekommer i denna mångfasetterade sektor. Vi strävar efter att integrera miljökaraktärisering och hållbarhetsprinciper i varje fas av våra projekt.

Med över 300 framgångsrika projekt i mer än 65 länder erbjuder WSP globala konsulttjänster från kontor i vårt globala nätverk till våra olika kunder, inklusive hamnmyndigheter, terminalföretag, den offentliga sektorn, rederier, logistikföretag och den bredare finansgemenskapen.

Genom att kombinera teknisk, ekonomisk och operationell kompetens bidrar vi till kommersiella beslutsprocesser samtidigt som vi minimerar investeringsrisker genom att utnyttja våra djupgående kunskaper inom sektorn.

Operatörer av containerhamnar behöver anpassa sig till denna nya verklighet. För att klara tillväxten behöver de nya större kranar, kraftigare kajer, högre frigång och djupare kanaler. Det slutliga målet är att minska hanteringstiden, öka produktiviteten och skapa fler tillförlitliga intermodala logistikenheter.

Över hela världen levererar WSP innovativa, värdeinriktade resultat som drar fördel av flera decenniers erfarenhet och en grundlig förståelse av de utmaningar och risker som förekommer i denna mångfasetterade sektor. Vi strävar efter att integrera miljökaraktärisering och hållbarhetsprinciper i varje fas av våra projekt. Vår uppgift är att hjälpa våra uppdragsgivare att uppnå sina mål.