På WSP töjer vi ständigt på gränserna för att möta våra kunders höga förväntningar. Med hjälp av vår expertis kan arkitekter förverkliga sina estetiska visioner, och våra kunder uppfylla sina kommersiella och operativa mål. Vi har en lång historia av innovation. Vi tänker utanför ramarna och baserar samtidigt våra lösningar på sunt förnuft. De byggnader vi designar fungerar väl under hela sin livstid och bidrar till samhället och miljön på ett positivt sätt.


Skapa mesta möjliga värde

Vi skapar mervärde i våra projekt genom att noggrant lyssna på våra kunder och se till att vi anpassar oss efter kundens önskemål, byggnadens funktion och behoven hos dem som ska verka i byggnaden.  Dessutom levererar vi konstruktioner som är säkra, miljömässigt hållbara och kostnadseffektiva. Redan i de tidigaste designstadierna planerar vi för ett projekts olika användningsområden genom hela livscykeln, med fokus på effektivitet och ekonomi. Vi strävar efter att leverera flexibla lösningar samtidigt som vi optimerar byggnadskonstruktionen för att maximera egendomsvärdet. 

Teknisk excellens vid alla byggnadstyper

Med teknisk kompetens i världsklass och gedigna kunskaper om aktuella standarder kan vi leverera robusta och effektiva konstruktioner för alla typer av byggnader, var som helst i världen och under de mest krävande förhållanden.

Våra konsulttjänster inom byggkonstruktion

Vi hanterar hela processen i alla typer av byggprojekt, från den tidigaste planeringsfasen till idrifttagning. Den roll vi har kan variera från huvudansvarig konsult till specialistleverantör. Våra tjänster omfattar:

 • Projektering av hus-, industri- och anläggningskonstruktioner
 •  Byggnadsstatik och dynamik
 • Byggnadsutformning, byggnadsteknik och byggnadsfysik
 • 3D-visualiseringar och BIM och ritningsframställning
 • Ombyggnads- och renoveringsteknik
 • Konstruktioner i miljöer med hög vind och i områden med seismisk aktivitet
 • Expertgranskningar och metoder för värdering
 • Forensiska och strukturella besiktningar
 • Explosionsbeständiga konstruktioner
 • Byggnadsbesiktningar
 • Tekniska utredningar och skadebesiktningar
 • Teknikutveckling i projekt åt byggnadsindustrin
 • Kvalitetsansvarig enl. PBL/certifierade kontrollanter
 • Stålsakkunnig -teknikstöd/strukturanalys /granskning o kontroll /besiktning
 • Skyddsrumssakkunnig
 

Komplexa konstruktionstekniska utmaningar

Vi designar regelbundet byggnader i täta innerstadsområden med alla de utmaningar som det innebär. Det kan handla om att utnyttja befintliga källare och grundläggningar, pålning runt järnvägstunnlar eller grundläggning intill befintliga konstruktioner. Vi erbjuder lösningar som minimerar vindpåverkan på höga byggnader genom smart användning av höghållfast betong och stål, och intelligent användning av accelerationsdämpning. Vi säkerställer också att byggnader är tillräckligt stabila i områden med seismisk aktivitet. Vi vet hur man analyserar vilken påverkan extrema händelser kan få på stommar, exempelvis vid explosioner, och utvecklar strategier för hur man effektivt mildrar effekterna.

Spara tid och pengar

Vi har drivit på utvecklingen inom konstruktion och innovativa metoder för att effektivisera byggverksamheter, sänka kostnader och minska de kommersiella riskerna. Vi var först med top-down-tekniken för The Shard i London, vilket kortade ner byggtiden med ungefär fyra månader. Metoden används nu i de flesta av våra skyskrapeprojekt.

Hållbara konstruktioner

Hållbarhetsfaktorer för byggnader blir allt viktigare för våra kunder eftersom de då kan erbjuda fastigheter som är attraktiva för sina hyresgäster. Det innebär också att en byggnads nyttjandeperiod kan förlängas och ge maximal avkastning på investeringen. Vårt helhetsperspektiv tar hänsyn till byggnadens hela livscykel, från den tidigaste designfasen via uppförande och användning till rivning.

Under designprocessen försöker vi rutinmässigt hitta möjligheter att återanvända befintliga material eller inkludera återvunnet och/eller lokalt framställt byggnadsmaterial. Vi använder koldioxid- och energimätningsverktyg för att beräkna koldioxidavtrycket för alla byggalternativ, och vi ger råd om hur man kan minska byggavfallet genom materialval och byggnadsmetoder.

Stomteknik för höga byggnader

Vi är ledande inom konstruktion av höga byggnader och på vår meritlista finns en rad ikoniska byggnader, däribland World Trade Center, The Shard och Shanghai Tower. Vi levererar nu en ny generation av mycket slanka bostadshus, bland annat 432 Park Avenue, en ytterst smal och 426 meter hög skyskrapa i New York som rymmer lyxiga lägenheter. Den är just nu stadens högsta bostadshus. Dessa slanka byggnader hjälper fastighetsutvecklare att utnyttja marken maximalt. Det blir möjligt att ta vara på små och trånga tomter för att skapa attraktiva bostäder med storslagen utsikt och högt marknadsvärde.

Samarbete med världens främsta kunder och arkitekter

På WSP är vi stolta över att ha byggt upp långvariga relationer med några av världens främsta byggherrar och framstående arkitekter. I samarbete med dessa levererar vi spännande och komplexa projekt över hela världen. Vi lutar oss mot den gedigna internationella erfarenhet som vi skaffat oss under årens lopp redan under tankearbetet som föregår själva byggprocessen. I det skedet funderar vi över hur vi uppnår våra kunders och arkitekters ambitioner och samtidigt hanterar projektets och den lokala marknadens begränsningar. Tack vare vår flexibla globala struktur kan våra kunder dra nytta av nära och långsiktiga relationer med lokala leveransteam som förstår vilka utmaningarna är och som får stöd av ett globalt specialistnätverk. Kombinationen av erfarenhet, teknisk expertis och djup kunskap om lokala kulturer, praxis, standarder och föreskrifter innebär att vi kan leverera de mest innovativa lösningarna för varje projekt.