Nitratreduktion - så kan vi hantera kväveutmaningen i våra åar och kustområden

Kväve är en grundläggande del av livet, men under det senaste århundradet har vi människor radikalt förändrat kvävebalansen. Vi har skapat ett kväveföroreningsproblem som nu är en allvarlig miljöutmaning över hela världen. 

Lakvatten från bergupplag går till ett vattenuppsamlingssystem och sedan över till bioreaktorn för att sedan mynna ut i ett utlopp till recipient.


Skribent

Ella Wessén
Fil. Dr. Uppdragsledare Miljöprövning
Sverige