Självklarhet eller lyxvara? Ödesdigert när energin inte räcker till

Vi är vana vid en vardag där lamporna tänds när vi trycker på strömbrytaren, telefonen laddar utan problem och datorn fungerar som den ska.  Men vad händer när det vi tar för givet i vår vardag inte längre fungerar, elen räcker helt enkelt inte till?

Det finns också en utbredd okunskap bland beslutfattare kring energi och effekt. Det går inte att enbart förlita sig på produktion av el på årsbasis utan man måste se de faktiska behoven varje sekund dygnet runt för det är så användningen ser ut.
Anna Nordling Energiexpert
Elteleportering

Anna Nordling
Sektionschef Energi Produktion och Distribution
Sverige