Kraftig utbyggnad av fängelser och häkten ökar behovet av tekniska konsulter

Specialfastigheter förlänger avtal med WSP.