WSP har ingått ett tvåårigt ramavtal, med möjlighet till förlängning på ytterligare tre år, med ett av Sveriges största elnätsbolag. Ramavtalet gäller tekniska konsulttjänster för att bygga ut och anpassa det svenska elnätet för ökad fossilfri elproduktion.

Elnät som sträcker sig ut över en grön åker med en himmel fylld av moln där solstrolar tar sig igenom lite.