Delad mobilitet idag och framtiden

Delad mobilitet utgör idag cirka 0,07 procent av det totala resandet. Även om det på många håll känns som att tjänsterna ökar lavinartat ser vi en marginell tillväxt fram till 2030. För att tillväxten ska ta ordentlig fart och för att tjänsterna ska ersätta bilresorna krävs en bättre integrering med den befintliga kollektivtrafiken. Rapporten ”Delad mobilitet idag och framtiden” är den första samlade analysen av resandet med de nya mobilitetstjänsterna i Sverige idag och i framtiden. 
Relaterade teman och taggar