Finansiering av transportsystemet het fråga 2021

Om 2020 fick oss att inse hur sårbart transporter av varorna vi behöver för att få vardagen att gå runt kan 2021 bli året då topparna i trafiksystemen minskar när tidpunkten för arbete sprids ut över dygnet. WSPs mobilitetsexpert Björn Öhman listar de hetaste trenderna för 2021 inom mobilitet. 
Relaterade teman och taggar