Olyckor med dödlig utgång - Tung lastbil inblandad, år 2018

2018 inträffade många trafikolyckor med dödlig utgång, en negativ trend för trafiksäkerheten. Olyckor med tung trafik ger ofta stora konsekvenser på skadegraden och är inblandade i svåra olyckor.
Relaterade teman och taggar