Så påverkas pendlingsvanor av en pandemi

Hur vi reser, pendlar och arbetar har under många år stått under förändring med nya resmöjligheter, och med mål om ökad jämlikhet, mindre utsläpp och bättre framkomlighet. Men det vi upplevde i våra större städer under våren 2020 hade få kunnat förutse. Förändringen skedde blixtsnabbt, nya vanor etablerades och mycket tyder på att en del av dessa vanor kan komma att bestå.

Under månadsskiftet maj/juni 2020 genomförde WSP en enkätundersökning med 1800 svarande från de tre storstadsregionerna för att ta reda på hur människor förändrat sina vanor kopplat till pendling och resande. WSP ställde även frågor kring hur resenärerna trodde att de skulle agera när pandemin ebbat ut. Resultatet följer de trender vi sett i städernas egna mätningar under pandemin, både i Sverige och runtom i världen. De som bor i storstadsregionerna reser generellt betydligt mindre under pandemin, både när det gäller arbetsresor och privata resor. Andelen som säger att de jobbar hemma på heltid har fördubblats från 18 procent till 47 procent.

Ta del av hela WSPs studie Så påverkas pendlingsvanor av en pandemi – en mobilitetstudie under unika förutsättningar nedan.

Ladda ner mobilitetsstudien (pdf)Relaterade teman och taggar