Program Tvärbanan

Program Tvärbanan är en omfattande satsning för att rusta upp och bygga ut den 19 kilometer långa spårvägen genom Stockholm. Programmet är uppdelat i två större delar; uppgraderingen av den befintliga sträckan mellan Solna station och Sickla, samt nybyggnationen av Tvärbanans Kistagren.Plats

  • Stockholm
km ny bana
8 8
bostäder längs Kistagrenen
16 700 16 700
nya hållplatser
11 11