Går det att göra industrins koldioxid till en tillgång istället för ett problem?

Infångning och lagring av koldioxid, även kallat CCS (Carbon capture and storage), har länge diskuterats som en av lösningarna för att Sverige ska nå nettonollutsläpp till 2045.


Konrad Nilsson
Utredare och expert inom CCS
Sverige
Claës af Burén
Energiexpert
Sverige