Vad kommer ESG att föra med sig under 2023?

Många påstår att ESG upphörde att existera i samma stund som det såg dagens ljus, med det faktum att allt och alla redan var gröna och hållbara – Termen ESG blev grönmålad från första stund i livet.

Var innovativ och arbeta med er scenarioanalys för att hålla er på rätt spår och ha bra underlag för beslutsfattande.
Ni är deras nyckel till framgång. Om ni inte får ihop era delar kommer de att gå vidare till den som faktiskt kan. Mitt råd, se till att ni pratar med era kunder och intressenter. Vad förväntas av er och hur lång tid har ni på er?

Adnan Jahic
Expert inom ESG & hållbarhet
Sverige