Vägval EL – Framtidens elsystem

Utredning om det Svenska framtida elsystemet 2030-2050 på uppdrag av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin).Uppdragsgivare

  • IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin