En studie över den ofrivilliga ensamheten i våra städer

Med denna studie vill WSP undersöka hur utbredd den ofrivilliga, upplevda ensamheten är och vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar den.

Den upplevda ensamheten är störst bland unga och i våra större städer

Författare

Lina Kumlin
Senior Planeringsarkitekt FPR/MSA
Sverige
Helena Klintström
Ansvarig Hållbar stadsutveckling
Sverige
Se mer
Relaterade teman och taggar