Foto: Solvatten

Så kan solens strålar rena vattnet för miljoner människor

Petra Wadström är en av Sveriges mest prisbelönta innovatörer. WSP stödjer sedan länge hennes kanske mest kända uppfinning: vattenreningsdunken ”Solvatten”.  I dag försörjer dunken mer än en kvarts miljon människor i över 20 länder med rent vatten, utan tillsatser av kemikalier och någon annan energikälla än solen. 

Enligt Unicef saknar mer än 2 miljarder människor på jorden tillgång till rent vatten. Varje dag dör cirka 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten. 

På de platser som är utsatta försöker invånarna i möjligast mån att koka sitt vatten innan de använder det, allt för att undvika sjukdomar. Det gör dem samtidigt beroende av ved eller gas som både kostar pengar och sliter hårt på människor och miljö. I många fattiga länder är elektricitet inte ett alternativ. 

Att tillhandahålla en lösning som renar vattnet utan behov av externa värmekällor bidrar direkt till ett bättre liv för många människor och en bättre miljö. 
 

Solen gör jobbet

När Petra Wadström och hennes familj bodde i Australien för drygt 20 år sedan fick hon idén till det som många år senare skulle bli vattenreningsdunken ”Solvatten”. Under ett besök hos landets ursprungsbefolkning förstod hon vilka konsekvenser förorenat vatten har för fattiga människor. Samtidigt strålade solen över landet utan att aktivt tas tillvara. 

Kvinna fyller smutsigt vatten i en solvattendunk

Foto: Solvatten

Tekniken bakom Petra Wadströms uppfinning är enkel. Dunken fylls med tio liter vatten som filtreras genom ett tygfilter. Sedan gör solen jobbet. 

Solens UV-strålning dödar farliga mikroorganismer och värmer samtidigt vattnet. Processen tar mellan två och sex timmar beroende på solens intensitet. 

Hur vet man då när vattnet är tjänligt? När symbolen på dunken skiftar från rött till grönt är vattnet säkert att använda, helt i enlighet med WHO:s riktlinjer för ”safe water”.

Dunken fungerar allra bäst i områden med mycket solsken. Temperaturen spelar däremot mindre roll, värme gör de facto bara processen snabbare. ”Solvatten” har visat sig fungera i ett mulet Nepal såväl som i Sverige.

Billigt vatten som förändrar liv

Under optimala förhållanden kan dunken producera 40 liter rent och varmt vatten varje dag och kan användas som dricksvatten, för att laga mat i eller för att sköta sin hygien. Rengöringen av dunken sker – precis som med reningen av vattnet – med hjälp av solljus. Efter 30 minuter i solen är dunken desinficerad. 

Priset för en dunk är förhållandevis lågt och livslängden beräknas till minst sju år, men den kan hålla betydligt längre om den hanteras med omsorg. Kostnaden för en liter rent vatten blir cirka 4 öre utslaget på dunkens livslängd. 

Även om priset på dunken är lågt är det få som har råd att köpa en egen. Istället köper hjälporganisationer, regeringar, myndigheter och lokala företag in dunkarna och delar ut eller säljer till rabatterat pris i områden där de gör störst nytta. 

Vattenreningsdunken används även i skolor, på hälsocentraler, i flyktingläger och av hjälporganisationer och bidrar samtidigt till de 17 globala mål som FN satt upp kopplat hållbar utveckling. 

Teoretiskt sett skulle det gå att utveckla enheter med större kapacitet, men sedan behöver det fungera i verkligheten också. Enligt Petra Wadström har volymen på 10 liter visat sig fungera väldigt bra i den kontext den används och de flesta använder den flera gånger om dagen. 

Kvinna lägger solvattendunk i solen för att rena vattnet

Foto: Solvatten

Hållbarhet i praktiken

Genom att använda vattenreningsdunken minskar också koldioxidavtrycket. Varje ”Solvatten” minskar koldioxidutsläppen med cirka sju ton under sin livstid. Den ger alltså klimatnytta från dag ett och människor som använder den får inte bara tillgång till rent och varmt vatten utan också bättre inomhusluft i hemmet. 

”Solvatten” verkar i dag delvis genom samarbeten med företag såsom i fallet med WSP, som köper in vattenreningsdunkar och distribuerar dem till behövande som en del av sitt hållbarhetsarbete. På WSP i Sverige har flera medarbetare även fått möjligheten att besöka länder, platser och hushåll där ”Solvatten” används och på så sätt engagerat sig direkt i hjälparbetet.

Fler initiativ som bidrar till ett hållbart samhälleLäs mer om Solvatten på solvatten.org

Mer om detta ämne