Ökat distansarbete – så påverkas svenska städer och kommuner

Pandemin har lett till att många arbetar hemifrån och många funderar nu på vad detta kan få för effekter om ökat hemarbete blir bestående. I denna rapport tittar vi närmare på vilka yrken som har möjlighet att arbeta på distans och var de är lokaliserade. I rapporten analyseras även vad det kan få för effekter för olika typer av regioner, kommuner och stadskärnor.

Totalt är det ca 1,3 miljoner av 4,6 miljoner arbetstagare i Sverige som har yrken där distansarbete kommer att vara en möjlighet.

""

Distansarbete är en större möjlighet i storstadsregioner

I figuren illustreras andel av arbetsmarknaden i respektive län som kan arbeta på distans på heltid. Det framgår att det är knappt en fjärdedel av arbetsmarknaden som kan jobba på distans i de delar av Sverige som är mer glesbefolkade och som inte har så stora centralorter. Andelen som kan jobba på distans är betydligt högre i våra storstadsregioner och i synnerhet i Stockholmsregionen. 

Kvoten dagbefolkning (arbetsplatsen) genom nattbefolkning (boende) i mellanstora till större städers stadskärnor.

Kvoten dagbefolkning (arbetsplatser) genom nattbefolkning (boende) i mellanstora till större städers stadskärnor.

Dagbefolkning i Stockholm.

Dagbefolkning

Nattbefolkning i Stockholm.

Nattbefolkning

Skribent

Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige
Joakim Franklin
Samhällsplanerare och kulturgeograf
Sverige

Exception details:
Rendering: Mvc Form
Placeholder: /page-layout/section_530be6e6-ac75-406f-b6f0-c782175746e5/col-narrow-1_8d2d39f6-c439-41ac-9c70-0ba8b235b451/wrapper_3c0b7f0e-e8d9-42cb-a4bc-894cc20989be
Controller: Form
Action: Index
Message: model