Täby kommun är inne i en intensiv expansionsfas. Eftersom kommunen växer måste den också förberedas för en ökad befolkning och fler verksamheter. Samhällsutvecklingskontoret fick under 2018 i uppdrag att ta fram en plan för ökad framkomlighet med syftet att fungera som ett arbetsredskap för hållbar tillväxt och utveckling. I denna ingår en kartläggning av godstransporterna i kommunen samt en analys kring vilka behov framtida planer inom kommunen kommer att generera.Plats

  • Täby

Uppdragsgivare

  • Täby kommun

Projektstatus

  • Klart
""

WSPs uppdrag omfattade en nulägeskartläggning av godstransporter i kommunen. Denna innefattande en övergripande inventering och kartläggning av godsets flöden, relevanta stråk och noder. Vidare omfattade uppdraget en behovsanalys med fokus på målpunkter och flöden i framtiden baserat på nuläget och förväntad utveckling. Dessutom inkluderade uppdraget en analys av trender och hur dessa påverkar godstransporterna, samt identifiering av utmaningar. Utredningen ligger till grund för framtagande av kommunala strategier inom berörda områden.