Grönt skydd mot översvämningar

I takt med att många städer har vuxit har många grönområden försvunnit för att ge plats till fastigheter, vägar och andra hårda ytor. Vid kraftiga skyfall kan det bli problematiskt – dagvattennätet är många gånger inte anpassade till så stora vattenmängder. Genom att medvetet låta särskilda områden bli översvämmade undviker man stora skador i staden. Plats

  • Malmö

Johan Nilsson är landskapsarkitekt på WSP i Malmö. Han har jobbat med olika projekt för att förhindra att Malmö svämmas över vid kraftiga skyfall. Det är framför allt genom regnbäddar och metoden ”resilience” som han och hans kollegor har arbetat med i projekten. 

- Att medvetet låta vissa områden bli översvämmade är ett sätt att hantera kraftiga skyfall, berättar Johan Nilsson och fortsätter:
- Dagvattenledningsnätet klarar inte av att ta hand om extrema mängder vatten och genom att låta särskilda områden bli översvämmade, såsom parker och idrottsplatser, skyddar man andra områden.

I Malmö har WSP bland annat projekterat Söderkulla- och Fosietorpsparken som ska kunna ta hand om stora mängder vatten. Efter lång planering är de nya smarta parkerna nu färdigbyggda.

- Marknivån sänks med en halvmeter, på vissa ställen en och en halv, i båda parkerna samtidigt som nya träd och växter har planterats.

Regnbäddar är vegetationsytor med särskilda jordlager och specialanpassade växter som fördröjer vattnet att rinna ner i dagvattenrören vid kraftiga skyfall så att dessa inte blir överfulla. Regnbäddarna har flera andra fördelar, bland annat renar de även dagvattnet från föroreningar.

- Det är en metod som funnits länge men som har blivit populär de senaste åren. Vi har bland annat projekterat för regnbäddar i Västra hamnen som ligger precis vid havet.

Intresset för gröna översvämningsskydd är någonting som har ökat de senaste åren och att landskapsarkitekterna får komma in tidigt i planeringsprocessen är ett positivt tecken menar Johan.

- WSP jobbar aktivt med hållbarhet och innovation och det är roligt att vårt arbete börjar ge resultat i hela branschen, avslutar Johan Nilsson.

Läs mer om hur WSP arbetar att förebygga översvämningar i svenska kusstäder.

Artikel: Dra på gummistövlar lite oftare