Idag importeras ca 70 - 80 % av all fisk vi äter i Sverige. En stor del av den importerade fisken är ohållbar, eftersom det handlar om utrotningshotade arter eller fisk från odlingar med hög negativ miljöbelastning. Det är dessutom mer lönsamt att produktionskedjan för fisk från hav till konsument sträcker sig över halva jordklotet. Det kostar mindre att frakta fisk från Europa för att fileas i Kina och tillbaka än att göra motsvarande hemma.
 Plats

  • Malmö

Projektstatus

  • Pågående
Fisk som odlats på ett hållbart sätt har tillagats och serveras utomhus.

Gårdsfisk

Detta vill man nu ändra på i ett innovativt projekt i Malmö där WSP ingår tillsammans med Gårdsfisk, Malmö stad, Krinova och Marint Kunskapscenter. Gårdsfisk är idag den största landbaserade fiskodlingen i Sverige som både är hållbar och knyter samman stad och landsbygd då fisken odlas upp i gårdar på den skånska landsbygden.

-Skåne har med sitt kustnära fiske och hållbara landbaserade fiskproduktion en unik möjlighet att utveckla en lokal beredningsindustri, berättar Charlotte Hauksson på Malmökontoret. Genom kontinuerlig tillgång till fisk kommer det att vara ekonomiskt möjligt att utveckla en lokal nod för beredning och förädling. Samtidigt hoppas vi att noden kan bli ett center för forskning och utveckling, utbildning och kompetensutveckling.

För att kunna utveckla detta centrum krävs en stegvis utveckling inklusive en pilotfas där metoder, arbetssätt, olika affärs- och samarbetsmodeller utvecklas.

WSPs roll i projektet är nu att hitta aktörer som vill vara med och ta nya grepp för att skapa en regional fisksymbiosnod i Skåne. Charlotte Hauksson och hennes kollegor söker nätverk och aktörer för att säkra en trygg tillgång till hållbara råvaror. Det behövs även mottagare av restprodukter som kan skapa alternativa affärsmöjligheter och samtidigt minska svinn/avfall. Projektet vill också ha hjälp av forskare och pedagoger för att öka kunskapen om fisk och sjömat som hållbart livsmedel.

-Det här är ett väldigt spännande uppdrag och vi är övertygade om att vi kan bidra till att göra Malmö och Skåne till en region som skapar tillväxt och sysselsättning samt förser invånarna med hållbara livsmedel, säger Charlotte Hauksson.

För mer information kontakta Charlotte Hauksson, charlotte.hauksson@wsp.com.