Marknadsförutsättningar för IEM system

WSP har på uppdrag av Sustainable Innovation genomfört en studie av marknadsförutsättningarna för Intelligent Energy Management (IEM) System samt en sammanställning av lösningar för (el)energilager.Uppdragsgivare

  • Sustainable Innovation
utvecklingsprojekt som bedrivs av Sustainable Innovation AB
20 20
Antal års perspektiv i WSPs scenarioanalys
10 10
Antal vinnarförslag som testas i verklig miljö
4 4