Marknadsförutsättningar för IEM system

WSP har på uppdrag av Sustainable Innovation genomfört en studie av marknadsförutsättningarna för Intelligent Energy Management (IEM) System samt en sammanställning av lösningar för (el)energilager.Uppdragsgivare

  • Sustainable Innovation

Intelligent Energy Management Challange

Sustainable Innovation AB är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energieffektivisering (Effekt), och driver över 20 utvecklingsprojekt. Dessa projekt fokuserar på mobilitet, bebyggelse och smarta system, och stödjer hållbara innovationer genom att skapa samverkan mellan medlemsföretag, forskare och entreprenörer. Ett av de projekt som Sustainable Innovation driver är projektet ”Intelligent Energy Management Challenge” (IEM) Projektet genomförs i samverkan med Energimyndigheten och Swedish Incubators & Science Parks och  utgår ifrån en internationell  innovationstävling   som nu är inne i verifieringsfasen där de fyra vinnarna i innovationstävlingen ska testa sina lösningar i verklig miljö ute hos kommuner och företag. Målet med tävlingen och verifieringsfasen är att få fram nya, flexibla lösningar där byggnaders energisystem anpassas till att solenergi i större utsträckning kan användas och lagras lokalt.

Kvalitativ och kvantitativ scenarioanalys

WSPs uppdrag omfattade en kvalitativ och kvantitativ scenarioanalys av den framtida svenska marknaden med ett 5 års resp 10 års perspektiv. Den kvalitativa analysen utgick från Energimyndighetens framtidsscenarior ”Fyra framtider”. I uppdraget ingick också en sammanställning av lösningar för (el)energilager som fokuserade på tillgängliga tekniker, pågående utveckling och demonstrations/pilot projekt för lagringstekniker på fastighetsnivå. Det finns många olika typer av IEM systemlösningar, vår scenarioanalys utgick från IEM system där byggnaders energisystem anpassas till att egen producerad solenergi i större utsträckning kan användas och lagras lokalt och därmed minskar behovet av el från nätet, genom att anpassa energiförbrukningen och/eller styra energiladdningen.

 

 

 

utvecklingsprojekt som bedrivs av Sustainable Innovation AB
20 20
Antal års perspektiv i WSPs scenarioanalys
10 10
Antal vinnarförslag som testas i verklig miljö
4 4