Vatten är en förutsättning för liv och har stor betydelse för människor, djur och växter. Historiskt har vattnet vid våra kuster, sjöar och vattendrag använts som energikälla och transportmedel och utsatts för stora mängder föroreningar och utsläpp. Inte minst i Stockholmsområdet är vattnet hårt belastat av mänsklig påverkan. Sedan länge pågår dock ett omfattande arbete inom Stockholms stad för att förbättra vattenkvaliteten i stadens alla vattenförekomster. Plats

  • Stockholm