Järnvägar och kollektivtrafik

Kollektivtrafik är inte bara ett transportmedel: det är ett samhällsbyggande verktyg. Kollektivtrafiken påverkar investeringsbeslut och främjar ekonomisk utveckling och förnyelse.


Ett framgångsrikt genomförande av kollektivtrafik- och järnvägsprojekt bygger på en förståelse av hur utvecklare arbetar och hur förhållandena förändras på kort och lång sikt. Järnvägs- och kollektivtrafikprojekt kräver pågående justeringar och detta kan endast uppnås genom en god kommunikation mellan offentliga organ, privata företag och lokala samhällen.

WSP har lett järnvägs- och kollektivtrafiksektorn sedan sitt första projekt: utformningen av New York Citys tunnelbanesystem på 80-talet. Vår kompetens bygger på många års erfarenhet av infrastrukturer för kollektivtrafik på nästan samtliga kontinenter.

Vi erbjuder ett komplett utbud av planerings-, utformnings-, konstruktions- och förvaltningstjänster under järnvägsprojektets hela livscykel. Tillsammans erbjuder vi kunder och partners omfattande planerings-, utformnings-, program- och konstruktionshanteringstjänster och strategisk rådgivning från allt från höghastighetståg till stambanor och passagerar- och godstrafikprojekt. I kombination med vår djupa erfarenhet och expertis inom komplexa byggnader och linjär infrastruktur har vi den kunskap, anpassningsförmåga och beredskap som myndigheterna och den privata sektorn kräver för att möta utmanande järnvägsprojekt i en mängd olika leveransmiljöer.

Från järnvägsteknik till transportplanering

Enligt en FN-rapport lever 54 % av världens befolkning i stadsområden, ett förhållande som förväntas öka till 66 % fram till 2050. Detta betyder att städer över hela världen måste ompröva sin kollektivtrafik för att möta det framtida behovet.

Järnvägar och kollektivtrafik har en ledande roll i framtidens moderna kommunikationer. De erbjuder hållbara lösningar som minskar koldioxidutsläppen, skapar större rörlighet med ökad energieffektivitet och ger långsiktiga ekonomiska fördelar.

WSP:s experter hjälper transportmyndigheter att planera, utforma och hantera alla former av kollektivtrafik – stadsbanor och snabbspårvägar, spårvagnar, persontransportsystem och expressbussar. Vi är stolta över vår förmåga att erbjuda flexibla lösningar, anpassade efter individuella krav, och förverkliga våra kunders visioner. Vi levererar avancerade och hållbara resultat för att göra transporterna smartare, snabbare och mer prisvärda för våra kunder och deras samhällen.

Järnvägssystemet för höghastighetstrafik i Kalifornien är ett bra exempel på vårt engagemang. Den nya linjen ska förbinda Los Angeles och San Francisco på tre timmar, samtidigt som den bidrar till den ekonomiska utvecklingen och en renare miljö. 

Integrerade och avancerade järnvägslösningar

När järnvägs- och kollektivtrafiksystem byggs, moderniseras och utökas, utvecklas tekniska förbättringar för att göra dem säkrare, snabbare och mer tillförlitliga. WSP är i framkant för att tillämpa och integrera dessa tekniker i nya och befintliga nätverk. Vi garanterar att arbetet utförs effektivt, med minsta möjliga störningar av den befintliga trafiken och med mervärde för våra kunder.